Автобиография Ивайло Франц

Националност: Българин
Дата и място на раждане: 12.10.1968 г, гр. София, България
Контакти: ivailfranz@hotmail.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРОФЕСИОНАЛНИ, ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2019
ОБЩНОСТ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ЕЛИТ
Създател на Общността
Представляващ и водещ дейностите на Общността

2018 – към момента
 BBBA – British Bulgarian Business Association
Корпоративен член

2018 – към момента
БИОТЕХНОЛОГИЧЕН КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ
Учредител, член на УС и Председател на Съвета по инвестиции
Стратегическо планиране; управление на иновационни проекти и инвестиции; технологичен трансфер; менторство на стартиращи изобретатели-предприемачи

2006-2018
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ – VIVACOM
Стратегически консултант
Консултинг стратегическо развитие; корпоративни продажби и проекти; ВИП коучинг програми и развитие на висши и средни мениджъри

2016 – към момента
FRANZ & PARTNERS Ltd.
Управляващ собственик
Управление, придобиване, разработка и трансфер на стратегически технологии, иновационни проекти, решения и продукти; управленско консултиране и бизнес развитие; лични и екипни коучинг програми, трейнинги и обучения.

2016
ИКЕМ АД
Съветник борд на Директорите
Стратегически проекти и развитие

2015 – към момента
ТВ продукция – МАЙОР ФРАНЦ – ПРОЕКТ САМОЗАЩИТА
Продуцент, автор и водещ

Първата ТВ игрална, обучителна и документална поредица за самозащита в България
5DF, Министерство на отбраната – Информационен център и Военен ТВ канал

2014
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Катедра „Публична администрация”, Философски факултет
Свободна докторантура – „Европейска политика на конкуренцията“

2014 – към момента
„ТИУН“ – Българско бойно учение за действие срещу насилие и смъртоносни опасности
ШКОЛА ПО БОЙНО И УПРАВЛЕНСКИ МАЙСТОРСТВО
Създател на учението и школата и водещ обучителната, и бойна подготовка

Специална, интелектуална и психо-физическа подготовка на военни, корпоративни и държавни ръководители, на талантливи деца и подрастващи за постигане на най-високо управленско и бойно майсторство

2013
ИЗВЪНРЕДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
НАЦИОНАЛНИ ПРОТЕСТИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ
Кандидат за народен представител и водач на листа – ПП „Другата България“ – 24 МИР София
Създател и водач на Общобългарски съюз на протестиращите „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

2005 – 2012
ВЕСТНИКАРСКА ГРУПА БЪЛГАРИЯ (WAZ група)
Ръководител на консултантския екип

Стратегически консулт на висшия мениджмънт на компанията; обучителни мениджърски и екипни програми

2007 – 2012
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
Хоноруван преподавател в магистърска програма „Европейско управление”

магистърски курс „Политика на конкуренцията на Европейски съюз“

2010
ИНОВАЦИОНЕН ПЛАН И ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ – „Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на община Бобов дол“
Европейски проект – ВG 161РО001/4.2-01/2008/04
Експерт по изготвяне на иновационна стратегия на общината и план за изпълнение

2009 – 2010
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА (КРС)
Ръководител на консултантския екип
Консулт по развитието на човешките ресурси и мениджъри на Комисията; разработка и провеждане на сертификационна програма на мениджърите на Комисията по практическо управление, стратегическо планиране и работа в екип

2006 – 2011
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД (предишен UMICORE COPPER)
Ръководител на консултантския екип

Стратегически консулт на висшия мениджмънт; анализ на човешките ресурси; разработка и провеждане на сертификационни обучителни мениджърски програми

2005 – 2009
ЕРАТО ХОЛДИНГ
Стратегически консултант

Консулт висш мениджмънт стратегическо развитие и маркетинг; обучителни и трейнигови мениджърски програми по стратегическо планиране, маркетинг и продажби

2007 – 2008
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ НА МЕНИДЖЪРСКИТЕ ЕКИПИ НА БИЗНЕС ЗОНИТЕ В РАЗГРАД И СИМИТЛИ
Европейски проект – BG 2004/016-711.11.03 – 466 000 евро
Експерт по бизнес планиране и инвестиции
Консулт на МРРБ, местните власти, управленските екипи и управителните съвети
Studio di Ingeneria – ITA

2005 – 2008
ЦЕНТРАЛНИТЕ И ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ МСП В СЕКТОРА НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ – План за стимулиране на изследванията и иновациите на МСП от централните и източноевропейски страни в сектора на възобновяемите енергии
Европейски проект – FP6 Project RESCUE – 400 000 евро
Ръководител екип
Взаимодействие с Европейската комисия; Стратегичеси анализи и оценки. Разработка и дизайн на международна база данни на МСП. Кординация на международни мултидисциплинарни експертни групи
European Labor Institute

2004 – 2008
UNICREDIT LEASING (предишни HEBROS LEASING, HVB LEASING и UNICREDIT LEASING)
Стратегически консултант, анализатор и ръководител на обучителните екипи

Стратегически и текущ консулт на висшия мениджмънт по стратегическо планиране и управление на маркетинга; корпоративни проекти и дейности, управленска структура и процедури; обучителни и трейнингови мениджърски програми

2003 – 2005
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ В ЗОНИ В ИНДУСТРИАЛЕН УПАДЪК В БЪЛГАРИЯ
Европейски проект – PHARE – 1 500 000 евро
Консултант на Министерството на икономиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Работа с държавните власти и неправителствените и обществени организации. Консулт на областните управи, общински власти и кметства. Оценка на проектни предложения
West Midlands Enterprises – UK

2004
РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
Европейски проект – FP5 Project (RIS SC BG)
Ръководител на екипа по разработката на РИС
Разработка на методологията на РИС и модел на националната иновационна стратегия към Министерство на икономиката.
Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

2003 – 2004
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Хоноруван асистент
Маркетингово планиране

2003
АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ В СИСТЕМАТА НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
EIDHR-2000-020 European Commission Project
Експерт
Разработка на карта на недостатъците, пропуските и „белите петна” в данъчното законодателство и възможните корупционни практики в системата на данъчната администрация в България. Разработка на наръчник за най-добрите антикорупционни европейски практики, за приложение в България. Предложения за действия за предотвратяване на корупционни практики в държавни и административни органи

2001-2002
MANAGEMENT TRAINING PROJECT
Европейски проект – PHARE – 2 000 000 евро
Старши консултант
Разработка и реализиране на стратегически планове; разработка на проектни предложения, управление на проекти, стратегическо планиране и маркетинг
SDA Bocconi, Milano – ITA

2000-2002
FLAG
Експерт и консултант
Консулт по стратегическо планиране, бизнес развитие и маркетинг. Разработка и управление на проекти
IESC (International Executive Service Corps – USA)

2000-2001
USAID
Консултант и преподавател
Управленско консултиране, лобиране и застъпничество, разработка на проектни предложения, управление на проекти, ЧРМ, стратегическо планиране, лидерство, бизнес комуникации
MSI (Management Services International – USA)

1998-2000
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Хоноруван асистент
Планиране и прогнозиране на икономическите системи

1998-1999
THAMES VALLEY UNIVERSITY OF LONDON – Sofia
Преподавател

Предприемачество и Бизнес тратегии

1996-1999
ИЗОТИМПЕКС АД
Търговски директор

Корпоративно управление; стратегически и специални технологии, иновации, решения и продукти; трансфер на технологии; икономически и иновационни проучвания и анализи; търговски и специални операции на централата и на 33 местни и 120 задгранични търговски дружества; международни преговори; управление на търговските екипи

1998
CIOR – Aldershot & Brighton UK
Капитан на първия представителен офицерски отбор на специалните сили на Р България

Организация, ръководене и участие на първия български офицерски отбор на специалните сили в международното учение-многобой на офицерските организации на страните от НАТО – CIOR – в Алдершот и Брайтън Великобритания. Първа среща на български офицери с НАТО по покана на министерство на отбраната на САЩ в подкрепа на членството на България в НАТО.
United States Department of Defense; Министерство на отбраната на Р България; Съюз на офицерите и сержантите от запаса

1995-1998
DEMOCRACY NETWORK PROGRAMME – USAID
Консултант и преподавател

Първият проект, финансиран от USAID за развитие на неправителствения сектор в България. Управление на проекти, маркетинг, стратегическо планиране. Разработка на първата национална база данни на НПО. Разработка на първия професионален наръчник по „Маркетинг на Неправителствени организации“ в България
Institute for Sustainable Communities (ISC- USA)

1993-1996
ДЕЙКОМ АД
Търговски директор

Маркетинг, търговски преговори и операции по реализиране на инвестиционни проекти в България в ритейл бизнеса и хранителните вериги

1993-1994
Бизнес колеж – Копривщица
Консултант и преподавател

Фирмено управление и планиране, маркетинг, бизнес комуникации и преговори

1993-1994
ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА“
Лидер на младежката организация

1990
БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ
Създател и учредител

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБРАЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1992 – 1997
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Планиране и прогнозиране на икономическите системи
Магистър

1996
УНИВЕРСИТЕТ ”УОШИНГТЪН ЕНД ЛИИ”
Управление на риска; кризисен мениджмънт; корпоративен финансов анализ.
Специализация

1998
АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ
Анализ и оценка на стопански предприятия
Лиценз за анализ и оценка на предприятия

2002 – 2007
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Филмова и телевизионна режисура
Магистър

2008 – 2012
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Православно Богословие
Магистър

2014
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Катедра „Публична администрация” на Философски факултет
Европейска политика на конкуренцията
Свободна докторантура

БЪЛГАРСКА АРМИЯ – СПЕЦИАЛНИ СИЛИ
Майор – почетен офицер от резерва
Управление на диверсионни и разузнавателни операции и групи


Последна актуализация: Август 2019 г.