ПЕТТЕ НАЧАЛА на ТИУН

ПЕТТЕ  НАЧАЛА  на ТИУН

ТИУН-ите са непобедимите воини на древността. Личната гвардия на Поднебесните български канове. Днес, с името „ТИУН“, ние продължаваме Учението на великите ни предци и учители за управление на живота и смъртта. Учение създало световни династии, владетели и империи. Учение, с което започва „Пътят“ на съвършенния воин, военачалник, владетел и учител. Учение скрито в сърцето на всеки българин и всеки човек, чийто дух копнее за безсмъртие.

ПЪРВО НАЧАЛО

МИРОНОСНОСТ

Който управлява смъртта е страж на живота

За нас животът е мир и мирът е живот! И който има мира – владее войната! Затова ТИУН не е «побойно» изкуство. Затова не се бием по улиците и залите. Нямаме единоборства и състезания. Не отвръщаме на предизвикателства и подигравки. И макар да владеем всички оръжия нямаме «свое», защото ние сме «оръжието»! И го използваме единствено за съхранение на живота – срещу насилието и смъртта!

ВТОРО НАЧАЛО 

ДУХОВНОСТ

Духът управлява – Разумът надзирава – Тялото изпълнява

Тази победоносна триада е основното състояние в подготовката, сражението и живота на всеки изучаващ ТИУН. Нас не ни управляват инстинктите на тялото и чувствата на сърцето. Ние ги управляваме! Както управляваме противника и опасността – до победа! Не чрез гордост, лукавство, сила и злоба! Победа чрез мощта на безстрастното спокойствие. Безусловното внимание. И съвършенната душевно-телесна свобода и съсредоточие на движенията и неподвижността в пространството и времето.

ТРЕТО НАЧАЛО 

СЪХРАНЯЕМОСТ

Който не стои под мълнията е мъдър, невредим и могъщ

Всеки, който изучава ТИУН не трябва да бъде удрян и нараняван нито в подготовката, нито в сраженията, нито в живота. Ние сме длъжни да съхраняваме своята неприкосновенност. Своята триединна цялост! Затова управляваме опасността и нейната равнина на поражение чрез подходите на отвеждане, възпиране, отстраняване и отражение. Това съхранява съществото ни. Прави ни дългодействащи. Недосегаеми срещу всякакъв противник, оръжие и опасност.

 

ЧЕТВЪРТО НАЧАЛО 

ЕДИННОСТ

Няма защита и нападение – има единно безкрайно движение

Ние управляваме противника и опасността чрез единност на нашите движения и неподвижности в пространствата и равнините на сражение. Ние не приемаме бойните похвати (удари, защити, захвати, задържания, хвърляния и пр.) като сбор от отделни, самостоятелни действия, а като единно съзвучие в безкрайната верига на победоносни движения и неподвижности във времето и пространството.

ПЕТО НАЧАЛО 

МИГНОВЕННОСТ

До три мига от стълкновението противникът, трябва да е в «мир»

От хилядолетия знаем, че всеки човек и всяко сражение са неповторими, както са неизчислими бойните похвати (техниките). Всеки опит да се подчини воинът само на определени начини на действие и бойни похвати завършват с поражение и смърт. Затова ние сами сътворяваме начина и вида на победата срещу всеки противник, оръжие и опасност. Нашата победа е преди мига на стълкновението, дори заплахата. Защото нашето Учение владее движението, времето и пространството. Защото мигновенното действие се ражда от духа, чрез съвършенното единодействие на петте «Начала» –

„Път“, който ученикът в ТИУН започва там, където другите завършват своя!

С поклон и почитания към всеки доброплоден човек,

 Ивайло Франц,

създател на ТИУН

Последни публикации

Защита от нападения с голи ръце – майор Франц – избрано от Проект самозащита – презентационен филм 1

Майор Франц – презентационен филм 1 – Защита от нападения с голи ръце – избрано от Проект Самозащита
ТИУН – Българско бойно учение – създадено от почетния офицер от специалните сили – майор Ивайло Франц – за действие с/у насилие и смъртоносни опасности; за специална подготовка на военни, корпоративни и държавни ръководители, на талантливи деца и подрастващи; за телесно-душевно съвършенство и постигане на най-високо управленско и воинско майсторство.
„ТИУН“ – българска школа за висше управленско и бойно майсторство. Курсове по самозащита срещу насилие и убийство за мъже, жени, ученици и деца – създател и водещ – майор Ивайло Франц – samozashtita.eu
paypal.me/proektsamozashtita – подкрепете нашата мисия!
ТВ поредица „Проект Самозащита“. Продуцент – Колобър. Медия – Военен ТВ канал. Видео уроци по самозащита срещу насилие и смъртоносни опасности! Автор и водещ – почетния офицер от специалните сили – майор Ивайло Франц – създател на ТИУН и Проект Самозащита.
0879589078; samozashtita.eu
paypal.me/proektsamozashtita – paypal.me/proektsamozashtita – подкрепете нашата кауза срещу насилието и смъртта!

  1. TIUN! The Unique Bulgarian Martial Artl! Major of Special Forces – Ivail Franz Вашият коментар
  2. ТИУН! Рекламен филм – Българското бойно учение – Проект самозащита – майор Франц Вашият коментар
  3. Защита от сритване до смърт! – майор Франц – урок 15 – Проект Самозащита Вашият коментар
  4. Отвличане! Неизбежна отбрана с пистолет! – майор Франц – урок 14 – Проект Самозащита Вашият коментар
  5. Децата, нашата най-важна мисия! – майор Франц – видеоклип 3 – Проект Самозащита Вашият коментар
  6. ИСТИНАТА ЗА СВЕТОВНИЯ ИСЛЯМСКИ ТЕРОРИЗЪМ! или ЗАЩО ВЕЛИКИТЕ СИЛИ НЕ МОГАТ ДА ПОБЕДЯТ ТЕРОРИЗМА! Вашият коментар
  7. ЗА САМОЗАЩИТАТА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ – какво научи една жена от курса по самозащита Вашият коментар
  8. Президента на България и Комисаря на Европейския съюз се запознаха с Проект Самозащита и бойното учение ТИУН Вашият коментар
  9. Родителят – телохранител – урок 13 – майор Франц – Проект Самозащита Вашият коментар