„5-те НАЧАЛА“ на ТИУН

5-те НАЧАЛА на ТИУН

ТИУН-ите са най-добрите воини на древнобългарския ни род! ТЕ са воинският елит на несразимата ни войска! Личната гвардия на Владетелите на Поднебесната Империя – Великите Канове на Българите!

Днес, ние продължаваме победоносното Учение на нашите велики предци за света, държавата и войната. Учение, което стои в сърцето на всеки Българин, чийто дух копнее да достигне съвършенното. Учение, дела и знания, които създадоха Източните империи, Русия и Европа. Учение за победоносното управление на живота и смъртта, което създаде и даде на света «Петте начала» и «Пътят» към Съвършенството!  «Начала», чийто бойно-приложен смисъл поставям пред всеки, който се реши да се посвети на Него:


НАЧАЛО ПЪРВО

МИРОНОСНОСТ!  Който управлява смъртта е страж на живота!

За нас животът е мир и мирът е живот! И който има мира – владее войната! Затова ТИУН не е «побойно» изкуство! Ние не се бием по улиците, площадите и залите! Нямаме единоборства! Не отвръщаме на  предизвикателства, хули и подигравки! И макар да владеем всички оръжия – нямаме «свое» – защото самите ние сме «оръжието»! И го използваме единствено за съхранение на живота – срещу насилието и смъртта! 


НАЧАЛО ВТОРО

ДУХОВНОСТ!  Духът управляваразумът надзираватялото изпълнява!

Тази победоносна триада е основното състояние в подготовката, в боя и живота на всеки изучаващ ТИУН. Нас не ни водят и управляват инстинктите на тялото, безусловните и придобити негови рефлекси – ние ги управляваме! Така, както управляваме противника и опасността – до победа! Победа не чрез гордост, сила, страсти, ярост, мъст и злоба! Победа чрез безстрастно спокойствие, безусловно внимание и пълна душевно-телесна свобода на движенията и неподвижността в пространството.


НАЧАЛО ТРЕТО

СЪХРАНЯЕМОСТ!  Който не стои под мълнията е цял, невредим и могъщ!

Всеки, който изучава ТИУН, не се излага на удари и наранявания нито в упражненията, нито в сраженията, нито в живота си! Ние сме длъжни да съхраняваме своята цялост като управляваме връхлитащата опасност и нейната равнина на поражение чрез отстраняване, отражение, отвеждане и възпиране. Това съхранява съществото ни. Прави ни дългодействащи, цели и ненараними срещу всякакъв противник и смъртоносна опасност!


НАЧАЛО ЧЕТВЪРТО

ЕДИННОСТ!  Няма защита и нападение, а единно победоносно движение!

Ние управляваме противника чрез единност на всички наши движения и неподвижности в пространствата и равнините на сражение. Ние не приемаме бойните похвати (удари, блокове, захвати, ключове, хвърляния и пр.) като отделни изключителни действия, а само като тяхно единно съзвучие в безкрайната верига от победоносни придвижвания и недействия!


НАЧАЛО ПЕТО

МИГНОВЕННОСТ!  До три мига (секунди) от началото на стълкновението противникът, трябва да е на земята в «мир» (без възможност да упражнява насилие)!

Нашата способност за мигновенно действие е рожба на петте бойни «Начала» на ТИУН. Ние отлично знаем, че всеки човек и всяко сражение са неповторими така, както са неизчислими използваните бойни похвати/техники. Опитът през хилядолетията, да се подчини воинът на похватите, накрая винаги е бил заплащан с поражение. Затова ние, пазейки и следвайки «Петте начала» и използвайки правилните подходи и похвати, наследени от нашите древнобългарски учители, сами сътворяваме формата на победата във всяко упражнение, във всяко сражение и във всяко деяние на нашия живот!


Затова обучението в ТИУНзапочва от там, където завършват останалите!

Знания, с които бе създаден ТИУН като най-ефикасното, съвременно бойно учение за действие срещу насилие и смъртна опасност, за управление на войната, държавата и корпорациите, и за постигане на най-високо воинско и управленско майсторство! И ще приветствам всеки, който има силата да приеме неговите изконни Български «начала» и ни последва в безкрайния Път на съвършенство, оставен ни в завет от нашите велики предци!

с почитания: Иваил Франц

Последни публикации

ОБЩНОСТ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ЕЛИТ представяне – И.Франц

Ивайло Франц и БЪЛГАРСКИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ЕЛИТ – ЗА ПРОМЯНАТА! Дискусионен интелектуален форум „България – международен лидер в иновациите и високите технологии“, София, 7 май 2019 г.

  1. Защита от нападения с голи ръце – майор Франц – избрано от Проект самозащита – презентационен филм 1 Вашият коментар
  2. TIUN! The Unique Bulgarian Martial Artl! Major of Special Forces – Ivail Franz Вашият коментар
  3. ТИУН! Рекламен филм – Българското бойно учение – Проект самозащита – майор Франц Вашият коментар
  4. Защита от сритване до смърт! – майор Франц – урок 15 – Проект Самозащита Вашият коментар
  5. Отвличане! Неизбежна отбрана с пистолет! – майор Франц – урок 14 – Проект Самозащита Вашият коментар
  6. Децата, нашата най-важна мисия! – майор Франц – видеоклип 3 – Проект Самозащита Вашият коментар
  7. ИСТИНАТА ЗА СВЕТОВНИЯ ИСЛЯМСКИ ТЕРОРИЗЪМ! или ЗАЩО ВЕЛИКИТЕ СИЛИ НЕ МОГАТ ДА ПОБЕДЯТ ТЕРОРИЗМА! Вашият коментар
  8. ЗА САМОЗАЩИТАТА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ – какво научи една жена от курса по самозащита Вашият коментар
  9. Президента на България и Комисаря на Европейския съюз се запознаха с Проект Самозащита и бойното учение ТИУН Вашият коментар