Основни ползи от обучението в „ТИУН“

ОСНОВНИ ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В „ТИУН“ ПРИ ПОСТОЯННИ ЗАНИМАНИЯ 

 1. Хармонично телесно и душевно развитие и устойчиво здраве без травми, наранявания и скрити увреждания.
 2. Постепенно овладяване и управление на телесните инстинкти и страхове и придобиване на смелост, решимост и воля за победа.
 3. Постигане на правилно дишане; правилен стоеж и седеж; правилно телесно движение; правилно придвижване в пространството и равнините на действие; правилно и безопасно придвижване през препятствия; правилно действие в съвременната жизнена среда и при обстоятелства на заплаха, насилие и опасност.
 4. Постепенно овладяване на знанията и способностите за себенаблюдение и управление на собственото тяло, на здравословното му състояние, и на телесно-душевните жизнени сили (енергии);
 5. Придобиване на душевна сила и воля за взимане на самостоятелни решения в живота и в случаите на заплаха, насилие и смъртна опасност!
 6. Придобиване на истински бойно-приложими знания и умения за действие срещу всякакъв насилник (въоръжен и невъоръжен човек, животни, природна и човешка среда), във всякакви условия, време и пространства, както и за игра/работа/сражение в съдружие (група)!
 7. Постепенно овладяване на основните знания, подходи и похвати за действие с основните видове древни и съвременни оръжия – твърди, гъвкави, къси, дълги, прободни, сечащи, метателни и смесени 
 8. Възможност за излечение на основни телесни и душевни болестотворни състояния, основно причинени от съвременния начин на живот, като: страхове и зависимости; затлъстяване; слабоволие, яростност (агресивност), хиперактивност; нервни и полово-сексуални разстройства; физическа некоординираност и обездвиженост; отминали и остатъчни травми и наранявания; посттравматични и постоперативни състояния и определени дефекти от тях.
 9. Възможност за обучение на деца, юноши и възрастни с определени телесни недъзи или заболявания – зрителни, слухови, опорно-двигателни, на вътрешните органи и др. 
 10. Индивидуален подход на учителите (създателите на ТИУН) към всеки ученик (дете, юноша и възрастен – мъж и жена) с текуща проверка и оценка на неговото физическо и душевно състояние, знания, бойни умения и потенциал на владеене на жизнените сили, с препоръки за използване на неговите предразположеностите.

Последни публикации

TIUN! The Unique Bulgarian Martial Artl! Major of Special Forces – Ivail Franz

paypal.me/proektsamozashtita – TIUN – The Unique Bulgarian Martial Art for action against Violence and Death! Major of Special Forces – Ivail Franz. TIUN Martial Art school and Self-defense Project & Special Courses in Sofia, Bulgaria – samozashtita.eu – samozashtita@gmail.com – mob +359879589078 – paypal.me/proektsamozashtita
 1. ТИУН! Рекламен филм – Българското бойно учение – Проект самозащита – майор Франц Вашият коментар
 2. Защита от сритване до смърт! – майор Франц – урок 15 – Проект Самозащита Вашият коментар
 3. Отвличане! Неизбежна отбрана с пистолет! – майор Франц – урок 14 – Проект Самозащита Вашият коментар
 4. Децата, нашата най-важна мисия! – майор Франц – видеоклип 3 – Проект Самозащита Вашият коментар
 5. ИСТИНАТА ЗА СВЕТОВНИЯ ИСЛЯМСКИ ТЕРОРИЗЪМ! или ЗАЩО ВЕЛИКИТЕ СИЛИ НЕ МОГАТ ДА ПОБЕДЯТ ТЕРОРИЗМА! Вашият коментар
 6. ЗА САМОЗАЩИТАТА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ – какво научи една жена от курса по самозащита Вашият коментар
 7. Президента на България и Комисаря на Европейския съюз се запознаха с Проект Самозащита и бойното учение ТИУН Вашият коментар
 8. Родителят – телохранител – урок 13 – майор Франц – Проект Самозащита Вашият коментар
 9. Как да победиш терористи! майор Франц във „Войнишко око“ Вашият коментар