Видеоклип – САМОЗАЩИТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В ГРАДА

Презентационен видео-клип на официалното откриване на „ПРОЕКТ САМОЗАЩИТА“ с демонстрационно занятие на бойното учение „ТИУН“ и специализираните курсове по „Самозащита срещу градското насилие“ в „Атама спорт клуб“, гр. София, 18 юли 2015 г.